نام : Marianna Palka
تاریخ تولد : 1981-09-07
محل تولد : Glasgow, Scotland
امتیاز طرفداران : 1.246
مشاهده پروفایل کارگردان در سایت
مشاهده جوایز دریافتی

آرشیو کلی فیلم های این کارگردان
سه زن فعال اجتماعی سعی دارند تا از حقوق زنان در جامعه دفاع کنند و توازن قدرت بین زن و مرد در خانه ایجاد کنند......